Tungmetaller

Tungmetaller i bygninger er som så mange andre ting blevet et tema når man skal udføre renovering eller nedrivning. Tidligere var man mest opmærksom på metallisk bly og blyforbindelser, men i dag er man også opmærksom på andre tungmetaller, så som nikkel, zink, krom, cadmium osv.  Disse stoffer findes i en lang række materialer som er brugt i byggeriet gennem lang tid. Tidligere har man fokuseret på disse stoffers positive egenskaber og fordele ved brugen uden at vide eller interessere sig for langtidspåvirkningerne og deres sygdomsfremkaldende eller fremmende egenskaber.

 

HAR DU BRUG FOR MERE PRAKTISK VIDEN?

Vi har undervist og arbejdet med sikker håndtering af tungmetaller i over 30 år. Derfor kan du forvente meget mere en teoretisk undervisning. Vores praktiske erfaring og viden danner rammerne for et kursus, hvor du får præcis indsigt og praktiske råd til din fremtidige håndtering af tungmetaller fra start til slut.

 

ERIK CHRISTENSEN

RING: 22 94 84 25 / MAIL: EC@ECSYS.DK

BESTIL TUNGMETAL KURSUS:

01. Skræddersyet til dig

Når du bestiller et kursus hos os, sender vi dig en række analyserende spørgsmål, sådan vi kan skræddersy et kursusforløb til præcis jeres behov.

I vores kursus gør vi meget ud af at besvare relevante praktiske spørgsmål, eventuelt til specifikke opgaver, som I har haft eller står over for.

02. Dit og andres ansvar

Alle der arbejder med farlige byggematerialer bærer et ansvar i den praktiske udførelse, håndtering, anmeldelse til myndighederne mm.

Hvem har ansvar for hvad?

Hvad med forsikringsforhold ved arbejde med farlige stoffer?

Vi hjælper dig med præcis viden, så du kender dit ansvar!

03. Hvad er Tungmetaller?

Præcis viden om hvad Tungmetaller er, hvor de kommer fra og hvordan de er fremstillet, gør dig i stand til at vurdere og genkende hvor farlige tungmetaller, kan forekomme i forskellige byggematerialer.

04. Hvor farlige er Tungmetaller?

Tungmetaller findes i alle typer keramiske produkter, som fliser og klinker. Tungmetaller kan skader vores forplantningsevne, hjerne, blod og nerveforbindelser.

Få svar på dine spørgsmål og hjælp til at kunne reagere forsvarligt. 

05. Gældende regler

Der er fastlagte regler og retningslinjer for hvordan man skal håndtere arbejde med Tungmetaller, fra Arbejdstilsynet, Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut, BAR-service.

Alle regler er fastlagte efter omfanget af Bly-belastningen af det pågældende miljø. Derfor skal du kende de hygiejniske grænseværdier, samt hvilke velfærdsfaciliteter der skal være til stede og meget mere.

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne. Du kan efterfølgende få et medansvar i erstatning for egen eller andres følgesygdomme, så det er nødvendigt at kende de retningslinjer der gælder for arbejdet.

Personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger skal tilpasses den aktuelle opgave.

Deponering af affald der indeholder Tungmetaller, er også underlagt reglerne for deponering af farlige stoffer,  og det er de enkelte kommuner der afgør, hvorvidt de vil være godkendte til at modtage affald med Tungmetaller.

Vi hjælper dig med at blive helt opdateret, så du har nogle helt klare retningslinier og arbejdsprincipper, der imødekommer alle gældende regler.

06. Praktisk håndtering af Tungmetaller.

Hvordan håndterer og bortskaffer du Tungmetaller optimalt for miljø, gældende regler og dig som virksomhed?

Denne del af kurset fokuserer på hvordan de enkelte opgaver løses –  samtidig med at gældende regler overholdes. I den udstrækning det er muligt, demonstreres arbejdsprocesserne og de værktøjer der er egnede til opgaverne. Bygning af adgangssluser vil være en vigtig del af den praktiske del.

Demonstration af personlige værnemidler evt. dem som dit firma anvender eller påtænker at indkøbe.

Det er i denne del af kurset du vil få del i vores værdifulde praktiske erfaring og viden omkring farlige stoffer. Det er meget mere værd for dig som virksomhed at vide hvordan du i praksis håndterer farlige stoffer. Her lærer du den praktiske anvendelse af teorien. 

07. Vi kommer til dig

Kurset kan afholdes i egne lokale (kantine el. lign.) på din firmaadresse eller et andet sted, som du foretrækker og betaler for.

Forplejning er ikke en del af kurset.

Vi afholder kurset hvor det passer Jer bedst – og kan tilpasses efter Jeres behov for viden og praktisk håndtering af farlige stoffer.

FÅ ET TILBUD PÅ KURSUS OM TUNGMETALLER!

11 + 1 =

SCREENING &

BYGNINGSANALYSE

HVAD ER DET?

FIND STOF-TYPEN

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.