KENDER DU STOF-TYPEN?

Her kan du få et overblik for de forskellige og aktuelle farlige bygningsstoffer.

HYR EN KONSULET!

Har du behov for akut vurdering, råd og vejledning?

Hvem spørger du til råds?

Vores bedste råd er aldrig at hente rådgivning hos nogle der

udelukkende har praktisk eller teoretisk erfaring.

For at kunne give værdifuld råd og vejledning skal man

spørge dem, der rummer begge sider af sagen.

Vi har stor praktisk erfaring med håndtering af farlige bygningsstoffer i alle faser og vi kender alle gældende lovkrav. 

Der hersker temmelig stor forvirring omkring hvad man må og ikke må, hvilke krav der stilles fra myndighedernes side når det gælder registrering, reparation, vedligeholdelse, nedrivning og deponering af byggematerialer der indeholder ét eller flere af de farlige stoffer der er fokus på.

Vi rådgiver og hjælper mange boligselskaber, forsikringsselskabers taksatorer, miljøkoordinatorer, bygge- og nedrivningsfirma, samt en lang række andre virksomheder og  kommunale instanser.

 

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.