HVOR GODT KENDER DU DINE BYGNINGER?

Det er ejere og udlejere af erhvervsejendomme der har ansvaret for at indeklimaet i bygningerne ikke er til fare for brugere og lejere.

Det betyder at der skal være viden om hvilke evt. farlige stoffer der er i en bygning der anvendes til beboelse eller erhverv.

Hvis der er mistanke om tilstedeværelse af ét eller flere farlige stoffer, skal det vurderes om det indebærer en risiko ved normal brug eller i forbindelse med vedligeholdelse og/eller renoveringer.

 

DET ER HELT ENKELT.

Det tager ikke lang tid at sætte en diagnose på dine bygninger sammen med os. Og det kan ikke betale sig at lade være. Hvis dine bygninger virkelig er belastet af farlige bygningsstoffer ellerfølgevirkninger fra fugt, som for eksempel Skimmelsvamp, så har vi nogle særdeles effektive behandlings- og håndteringsprocesser der stopper eller begrænser skadefølgerne og dine omkostninger.

Det er sjældent man benytter den optimale behandling i en krisesituation, det er på alle måder det dårligste og dyreste tidspunkt at behandle for farlige bygningsstoffer eller fugt.

Der er to måder at få den nødvendige viden, afhængig af det aktuelle behov.

Bygningsanalyse

01. Screening uden destruktive indgreb:

Denne screening er en visuel gennemgang af bygningerne udvendig og indvendig, med det formål at udpege de overflader der med mere eller mindre sandsynlighed indeholder ét de relevante farlige stoffer der er anvendt i byggeriet.

Disse potentielle risikoområder, beskrives i en skriftlig rapport, og dokumenteres med fotos.

En vigtig del af en screening kan også være at måle for luftens indhold af afgasning fra PCB.

Dette materiale kan med fordel indgå i ledelsens og sikkerhedsorganisationens arkiv over bygningernes tilstand og risikovurdering.

02. Screening med destruktive indgreb:

Når der skal vedligeholdes eller renoveres, er der behov for at vide hvordan de enkelte bygningsmaterialer skal behandles, nedtages og deponeres på en sikkerhedsmæssig og lovlig måde.

Forudsætningen for at kunne det er, at man kender indholdet af farlige stoffer i de berørte bygningsmaterialer.

Så er der brug for at få udtaget repræsentative prøver til analyse, så der bliver et dokumenterbart grundlag at udføre arbejdet på.

Som vejledning for hvor der bør udtages materialeprøver, bruges rapporten fra den allerede eksisterende visuelle gennemgang.

Hvis en sådan ikke foreligger, må der foretages en vurdering af hvor materialeprøverne skal udtages inden de destruktive indgreb påbegyndes.

Derved begrænser man antallet af prøvesteder, og man undgår at foretage indgreb på steder der er uhensigtsmæssige i forhold til den renovering der er tale om.

De udtagne materialeprøver analyseres med godkendte metoder på laboratorier der har erfaring med de enkelte stoffer, og med det nødvendige godkendte laboratorieudstyr og –metoder.

En vigtig del af en screening kan også være at måle for luftens indhold af afgasning fra PCB.

Eclogo bygningsanalyse

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.