UVILDIG RÅDGIVNING

Der kan nemt opstå tvivlsspørgsmål i forbindelse med håndteringen af farlige stoffer og om, hvordan den enkelte opgave skal løses.

Nogle gange udvikler det sig til alvorlig uenighed, hvor der er en reel risiko for at parterne ”graver sig ned”, og begynder at føre krig gennem advokater og retssager.

Heldigvis er der en del advokater der ikke blindt lader sig bruge i et sådan ofte langvarigt og dyrt forløb, men i stedet tager initiativ til at forsøge mægling.

Vi er ikke advokater, men med vores viden og erfaring, kan vi medvirke til en løsning ved, som uvildige praktiske rådgivere, at fortælle hvordan gældende regler på området skal anvendes, både lovens bogstav og dens rimelighed i forhold til de fysiske omstændigheder og muligheder der er ved den enkelte opgave.

Vi er uvildige, fordi vi ikke har økonomiske bindinger til andre firmaer, og ikke indgår i aftaler der hindrer os i frit at henvise til og bruge de retningslinjer myndighederne har udstedt.

 

VI KAN HJÆLPE I SITUATIONER SOM:

  • Uenighed om metoder og teknikker

  • Uenighed om ansvarsfordeling

  • Bedømmelse af opstillede PSS

  • Udarbejdelse af APV og API

  • Sagsstyring

 

“Den hjælp vi yder i sådanne sager, vil altid være baseret på en venlig og åben dialog med alle parter, da sigtet er kommunikation frem for konfrontation.

Det gøres ud fra det faktum, at selv om parterne kan være (meget) uenige, er de som regel bundet til hinanden via de kontrakter og aftaler der er indgået på en opgave, hvilket betyder at de skal finde en løsning på uenigheden, hvis de vil undgå økonomiske og/eller forretningsmæssige negative konsekvenser.”

– Erik Christensen, EC Systemservice

 

Uvildig Rådgivning ydes på timebasis og gives det sted der af parterne anvises og som parterne betaler for brugen af.

Pris pr time: 595,00 kr. + moms.

I prisen er inkluderet alle udgifter til kørsel samt færge- og broafgifter.

I tilfælde af nødvendig overnatning, betales dette efter nærmere aftale, og mod fremlæggelse af dokumenterede udgifter.

SEND FORESPØRGSEL PÅ UVILDIG RÅDGIVNING

7 + 2 =

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.