SKIMMELSVAMP

 

HAR DU SKIMMELSVAMP? LUGTER DET GAMMELT, SURT ELLER FUGTIGT?

Der er stor fokus på Skimmelsvamp i tiden. Men den generelle viden, vejledning og den reelle sundhedsfare, modsvarer ikke interessen for Skimmelsvamp.

Det betyder at du skal være særlig skeptisk om hvem du spørger til råds. Mangel på klar vejledning, regler for håndtering og bekæmpelse af et muligt farligt stof, giver rum for mange løsninger, der reelt ikke er veldokumenterede eller særlig effektive.

Der er ingen tvivl om at lugtgener fra fugt og skimmelsvamp kan udgøre en stor belastning af et indeklima, men hvordan du vælger at bekæmpe fugtskader og skimmelsvamp kan have stor betydning for dine omkostninger.

 

KORT OM SKIMMELSVAMP

Skimmelsvamp er en primitiv svampetype, der findes overalt i naturen. Det er en direkte følgevirkning fra fugt. I et indeklima har både fugt og skimmelsvamp en meget negativ og nedbrydende effekt. Det kan forårsage hovedpine, svimmelhed og gennerelt være ubehageligt at opholde sig i et indeklima, der er belastet af skimmelsvamp.

Der er en generel stor frygt eller sund skepsis for skimmelsvamp. Men i hvilket omfang har det en reel skadelig eller sundhedsfarlig effekt, det mangler der klarhed over. Derfor kan det i mange tilfælde være svært at bevise hvornår indeklimaet er uacceptabelt belastet af skimmelsvamp, med mindre der er tale om en direkte allergisk reaktion.

Uanset den sundhedsskadelige effekt har fugt og skimmelsvamp en nedbrydende effekt på dine bygninger og en negativ effekt på indeklimaets kvalitet.

 

HAR DU BRUG FOR MERE PRAKTISK VIDEN?

Vi har siden 1987 arbejdet med følgeskadevirkninger af fugt. Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at bekæmpe fugt og skimmelsvamp. Vi deler med glæde den erfaring vi har opbygget, så du kan få en holdbar vurdering af det reelle omfang (eventuelt med prøveudtagninger), samt praktisk og særdeles effektiv rådgivning for mulig bekæmpelse af Skimmelsvamp og fugtproblemer.

 

ERIK CHRISTENSEN

RING: 22 94 84 25 / MAIL: EC@ECSYS.DK

VI KAN HJÆLPE DIG MED:

Visuel gennemgang

Udtagning af prøver

Materialeprøver

Aftryksplader

Analyse foretaget af certificeret laboratorium

Rapportering og dokumentation

Løsningsforslag

BESTIL SKIMMELSVAMP KURSUS:

 

01. Skræddersyet til dig

Når du bestiller et kursus hos os, sender vi dig en række analyserende spørgsmål, sådan vi kan skræddersy et kursusforløb til præcis jeres behov.

I vores kursus gør vi meget ud af at besvare relevante praktiske spørgsmål, eventuelt til specifikke opgaver, som I har haft eller står over for.

Vi giver dig overblik for fugt, Skimmelsvamp og følgeskader, der gør dig i stand til at vurdere omfang og håndtere bekæmpelse af Skimmelsvamp optimalt og effektivt.

Har du brug for dyb indsigt i  de kemiske og biologiske sammenhænge omkring Skimmelsvamp, afholder vi udvidede kurser i samarbejde med, Biolog, Ole Munch – PROTOX.

02. Dit og andres ansvar

Bekæmpelse og bortskaffelse af Skimmelsvamp har været årsag til mange juridiske twister. Manglende vejledning for blandt andet grænseværdier for hvornår Skimmelsvamp er uacceptabel og skadelig er blandt andet en væsentlig årsag til uenigheder.

Få praktisk viden, der kan dokumentere hvem, der har ansvar for hvad?

Hvad med forsikringsforhold med fugt og skimmelsvamp?

Vi hjælper dig med præcis viden, så du kender dit ansvar!

03. Hvad er Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en direkte følgevirkning fra fugt. Derfor kræver bekæmpelse af skimmelsvamp indsigt i fugt, før du kan vurdere og genkende hvad der er årsagen til skimmelsvamp.

04. Hvor farligt er Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan udløse kraftige allergiske reaktioner. Det belaster generelt indeklimaets kvalitet negativt. Fugt og skimmelsvamp kan forårsage lugtgener. Dog mangler der dokumentation for den reelle sundhedsfare ved påvirkning af skimmelsvamp.

Få en bred viden om Skimmelsvamp, så du kan reagere forsvarligt.

05. Gældende regler

PT findes der ingen gældende regler og hygiejniske grænseværdier for Skimmelsvamp. Men der findes egnede anvisninger fra for eksempel Sundhedsstyrelsen og Teknologisk Institut, samt andre seriøse private virksomheder, her i blandt PROTOX og Goritas.

 

 

 

 

07. Vi kommer til dig

Kurset kan afholdes i egne lokale (kantine el. lign.) på din firmaadresse eller et andet sted, som du foretrækker og betaler for.

06. Praktisk håndtering af Skimmelsvamp

Fordi der mangler vejledning for den reelle sundhedsfare og grænseværdier, mangler markedet balance for hvordan man håndterer Skimmelsvamp. Det kan i nogle tilfælde være meget omstændigt og ressourcekrævende, og i andre overfladisk og letkøbt.

Hvordan håndterer og bortskaffer du Skimmelsvamp effektivt?

Demonstration af personlige værnemidler evt. dem som dit firma anvender eller påtænker at indkøbe.

Det er i denne del af kurset du vil få del i vores værdifulde praktiske erfaring og viden omkring farlige stoffer og fugt. Det er meget mere værd for dig som virksomhed at vide hvordan du i praksis håndterer farlige stoffer og fugt. Her lærer du den praktiske anvendelse af teorien. 

Vi afholder kurset hvor det passer Jer bedst – og kan tilpasses efter Jeres behov for viden og praktisk håndtering af farlige stoffer.

PÅ EN GOD PRIS PÅ ET SKIMMELSVAMP KURSUS

7 + 11 =

SCREENING &

BYGNINGSANALYSE

HVAD ER DET?

FIND STOF-TYPEN

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.