Polyklorerede bifenyler

PCB er meget mere end fugemateriale, som det er mest kendt for. Det blev udviklet fra industrikemikalier i 1920’erne og er især blevet brugt i elektronikindustrien.

I byggebranchen blev PCB anvendt fra 1950, indtil det blev forbudt i 1977, hvor det anslås at 75% af alle bygninger, der er blevet bygget eller renoveret i denne periode indeholder PCB. Det er blandt andet i fugematerialer, terrazzogulve, beton, klæb, lim, maling og meget andet.

PCB er en stofgruppe med 130 forskellige anvendte stoffer, der er miljøgiftige og har skadelige virkninger på organismer, der kan være årsag blandt andet hjerneskader og livstruende følgesygdomme. PCB er fedtopløselige og ophobes i kroppens fedtvæv. PCB er også årsag til stor bekymring for miljøet, for planter og dyr, hvor det allerede har afsat et stort negativt aftryk.

Det mest skræmmende ved stoffet er at mennesker, dyr og planter ikke kan nedbryde det i kroppen. Det vil kun ophobe sig.

PCB har en særlig isolerende effekt og blev flittigt anvendt i husholdningsprodukter og elektronisk udstyr fra 1950’erne og helt frem til 1980’erne, hertil kommer de enorme mængder der blev anvendt til byggematerialer og meget andet. Mens de var i brug har man i dag erfaret at PCB’en er afgasset ved varme påvirkning og været årsag til stor belastning. Siden er PCB ukritisk blevet smidt væk og kastet på losseplader – hvor de udgør en varig forureningskilde, fordi det ikke kan nedbrydes naturligt.

Derfor er der i dag strenge regler og krav for håndtering af PCB.

 

VI HJÆLPER!

Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at begrænse skade og omkostninger med praktisk viden og effektiv PCB-håndtering. Det er ofte først når skaden er sket, man bliver opmærksom på hvor alvorligt det er at håndtere PCB forkert.

Derfor er vores bedste og vigtigste råd: Kend dit ansvar og planlæg din PCB-håndtering FØR projektstart!

Ecsys

ERIK CHRISTENSEN

RING: 22 94 84 25 / MAIL: EC@ECSYS.DK

PCB molekyle

BESTIL PCB KURSUS:

 

01. Skræddersyet til dig.

Når du bestiller et kursus hos os, sender vi dig en række analyserende spørgsmål, sådan vi kan skræddersy et PCB-kursus til præcis jeres behov.

Der kan være forskel på hvilket behov der er, afhængig af den rolle dit firma har i en renoveringsopgave, hvilken viden og erfaring du og dine medarbejdere har i forvejen.

Under kurset vil der blive tid til at besvare spørgsmål til specifikke opgaver som deltagerne har haft eller står over for.

02. Dit og andres ansvar

Alle der arbejder med PCB har et ansvar, enten i forbindelse med arbejdets udførelse, håndtering, deponering, anmeldelse til myndighederne m.m.

Hvem har ansvar for hvad?

Hvad med forsikringsforhold ved arbejde med farlige stoffer?

Vi hjælper dig med præcis viden, så du kender dit ansvar!

03. Hvad er PCB

PCB er en kompleks stofgruppe og derfor ikke blot ét enkelt stof. Det er anvendt i over 75% af alle opførte eller renoverede bygninger fra 1950 indtil det blev forbudt i 1977.

Det er også en overraskelse for mange, at PCB findes i puds, terrazzo, gulvbelægninger, maling, fliser og klinker, klæb og meget mere. Det er ikke blot i bløde fuger omkring vinduer og døre. De fleste håndværkere har arbejdet i PCB belastede miljøer – uden at kende risikoen!

Når du arbejder med et miljøgiftigt stof, der kan nedbringe din livskvalitet væsenligt og fremkalde livstruende følgesygdomme, er præcis viden om stoffet nødvendigt.

04. Hvor farligt er PCB

Det er indiskutabelt at PCB er et farligt stof som giver alvorlige helbredsmæssige problemer som f.eks. hovedpine, svimmelhed, nedsat fertilitet, kræft og svækkelse af immunforsvaret. Dog ses alt for ofte en overdramatiseret fremstilling af risiko ved at bo eller arbejde i en bygning med PCB-holdige fuger.

Efter at have analyseret 2.000 materialeprøver med PCB, kunne vi konstatere, at det var under 5% af prøverne der havde et indhold af PCB over grænsen for farligt affald >50 mg/kg.

Det betyder ikke at det er ufarligt at håndtere PCB, for idet man skærer i eller sliber på et materiale med PCB, sker der en kraftig stigning i luftens indhold af farlig støv og afgasning.

Kurset vil hjælpe dig til at reagere hensigtsmæssigt i de opgaver du kommer ud for.

05. Gældende regler.

Arbejdstilsynet, Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut, BAR-service og Asbestforeningen, har givet omfattende retningslinjer for arbejde med PCB, men også anvisninger på, hvornår der skal gribes ind f.eks. på en skole, et produktionslokale, kontorer m.m.

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne. Du kan efterfølgende få et medansvar i erstatning for egen eller andres følgesygdomme, så det er nødvendigt at kende de retningslinjer der gælder for PCB arbejde.

Uanset hvor store eller små PCB opgaver du har – så er dit ansvar med tilbagevirkende kraft! Tøv ikke med at holde dig helt opdateret med alle gældende regler.

Deponering af PCB affald er også underlagt reglerne for PCB opgaver, men er samtidig en afgørelse de enkelte kommuner kan afgøre, hvorvidt de vil være godkendte til at modtage det farlige affald.

Vi giver dig al nødvendig viden og praktiske råd du kan støtte dig til.

06. Praktisk håndtering.

Ét er viden – noget andet er den praktiske anvendelse.

Denne del af kurset fokuserer på praktiske løsninger af PCB opgaver, som bortskæring af udvendige fuger over fjernelse af fliser, beton og bortslibning af maling.

I den udstrækning det er muligt, demonstreres arbejdsprocesserne og de værktøjer der er egnede til opgaverne. Bygning af adgangssluser vil være en vigtig del af den praktiske del. Demonstration af personlige værnemidler evt. dem som dit firma anvender eller påtænker at indkøbe.

07. Vi kommer til dig

Kurset kan afholdes i lokale (kantine el. lign.) på din firmaadresse eller et andet sted, som du foretrækker og betaler for.

 

Vi afholder kurset hvor det passer Jer bedst – og kan tilpasses efter Jeres behov for viden og praktisk håndtering af farlige stoffer.

Kontakt os i dag! Og få et godt tilbud!

Pcb aftale

FÅ ET GODT TILBUD PÅ KURSUS

8 + 9 =

SCREENING &

BYGNINGSANALYSE

HVAD ER DET?

FIND STOF-TYPEN

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.