KLORPARAFFINER

Klorparaffiner anvendes i mange forskellige materialer, som maling, liv, smøremidler. Stoffet er især anvendt til at gøre materialer flammehæmmende eller blødgørende.

Med Klorparaffiner er der ikke blot tale om én stof type. Klorparaffiner findes i mange forskellige variationer – alle forekomster af Klorparaffiner er meget giftige. De ophobes og belaster blandt andet fødekæden, typisk gennem vandmiljøer. Klorparaffiner er fedtopløsende og ophobes derfor i fedtvæv på mennekser og dyr. Desto mere klor stoffet indeholder, desto mere fedtopløsende er stoffet. Klorparaffiner indeholder 40-70% klor.

Klorparaffiner er n-alkankæder med variende længde:

 

HAR DU BRUG FOR MERE PRAKTISK VIDEN?

Vi har undervist og arbejdet med sikker håndtering af farlige bygningsmaterialer i over 30 år. Derfor kan du forvente meget mere end teoretisk undervisning. Vores praktiske erfaring og viden danner rammerne for et kursusforløb, hvor du får præcis indsigt og praktiske råd til din fremtidige håndtering af Klorparaffiner fra start til slut.

 

ERIK CHRISTENSEN

RING: 22 94 84 25 / MAIL: EC@ECSYS.DK

BESTIL KLORPARAFFINER KURSUS:

01. Skræddersyet til dig

Når du bestiller et kursus hos os, sender vi dig en række analyserende spørgsmål, sådan vi kan skræddersy et kursusforløb til præcis jeres behov.

I vores kursus gør vi meget ud af at besvare relevante praktiske spørgsmål, eventuelt til specifikke opgaver, som I har haft eller står over for.

02. Dit og andres ansvar

Klorparaffiner er med god grund registreret som et farligt bygningsstof. Alle der arbejder med farlige byggematerialer bærer et ansvar i den praktiske udførelse, håndtering, anmeldelse til myndighederne mm.

Hvem har ansvar for hvad?

Hvad med forsikringsforhold ved arbejde med farlige stoffer?

Vi hjælper dig med præcis viden, så du kender dit ansvar!

03. Hvad er Klorparaffiner

Præcis viden om hvad Klorparaffiner er, hvor det kommer fra og hvordan det er fremstillet, gør dig i stand til at vurdere og genkende hvor Klorparaffiner kan forekomme i forskellige byggematerialer.

04. Hvor farligt er Klorparaffiner

Klorparaffiner er et meget komplekst og giftigt stof. Det findes i mange forskellige variationer. Alle forekomster af Klorparaffiner belaster naturen, især forurenede vandmiljøer belaster vores fødekæde, hvor Klorparaffiner ophobes i fedtvævet på mennesker og dyr, hvor det kan gør stor skade.

Få meget mere viden om Klorparaffiner, der kan hjælpe dig til at reagere forsvarligt. 

05. Gældende regler

Der er fastlagte regler og retningslinjer for hvordan man skal håndtere arbejde med Bly-holdige materialer, fra Arbejdstilsynet, Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut, BAR-service.

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne. Du kan efterfølgende få et medansvar i erstatning for egen eller andres følgesygdomme, samt miljøforurening. Arbejder du med Klorparaffiner er det nødvendigt at kende de gældende regler og retningslinjer.

Personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger skal tilpasses den aktuelle opgave.

Deponering af affald der indeholder Klorparaffiner,  er også underlagt reglerne for deponering af farlige stoffer,  og det er de enkelte kommuner der afgør, hvorvidt de vil være godkendte til at modtage affald med Klorparaffiner.

Vi hjælper dig med at blive helt opdateret, så du har nogle helt klare retningslinier og arbejdsprincipper, der imødekommer alle gældende regler.

06. Praktisk håndtering af Klorparaffiner.

Hvordan håndterer og bortskaffer du Klorparaffiner optimalt for miljø, gældende regler og dig som virksomhed?

Denne del af kurset fokuserer på hvordan de enkelte opgaver løses –  samtidig med at gældende regler overholdes. I den udstrækning det er muligt, demonstreres arbejdsprocesserne og de værktøjer der er egnede til opgaverne. Bygning af adgangssluser vil være en vigtig del af den praktiske del.

Demonstration af personlige værnemidler evt. dem som dit firma anvender eller påtænker at indkøbe.

Det er i denne del af kurset du vil få del i vores værdifulde praktiske erfaring og viden omkring farlige stoffer. Det er meget mere værd for dig som virksomhed at vide hvordan du i praksis håndterer farlige stoffer. Her lærer du den praktiske anvendelse af teorien. 

07. Vi kommer til dig

Kurset kan afholdes i egne lokale (kantine el. lign.) på din firmaadresse eller et andet sted, som du foretrækker og betaler for.

Vi afholder kurset hvor det passer Jer bedst – og kan tilpasses efter Jeres behov for viden og praktisk håndtering af farlige stoffer.

FÅ ET TILBUD PÅ KLORPARAFFIN KURSUS

14 + 8 =

HVAD ER DET?

FIND STOF-TYPEN

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.