ASBEST

Stoffet tåler temperaturer op til 900 grader og har på grund af dets egenskaber som brandhæmmende og varmeisolerende haft stor udbredelse i materialer til isolering og brandsikring indtil det blev forbudt i 198o’erne. Asbest er syleskarpe microfibre og er lavet af naturligt forekommende mineraler. Støv fra asbest kan give asbetose (stenlunger), der er en kronisk lungesygdom. Asbestfibre er typisk 3,0-20,0 µm i længden og helt ned til 0,01 µm i bredden, det er langt mindre end de tyndeste forgreninger i lungerne, hvilket gør det umuligt at fjerne asbestfibrene igen. Det er årsagen til at følgevirkninger fra indhalering af Asbest kan forværres lang tid efter og asbetose ofte først viser sig 10-20 år efter man har opholdt eller arbejdet i et asbestbelastet miljø. I dag stadig store mængder Asbest i de danske bygninger og som håndværker er det et farligt stof, der er svært at komme uden om.

HAR DU BEHOV FOR MERE VIDEN?

ASBEST-ARBEJDE KRÆVER ASBEST-UDDANNELSE!

Vi hjælper offentlige og private virksomheder med rådgivning, screening, kortlægning af omfang og uddannelse til korrekt håndtering og fjernelse af Asbest-holdige materialer. Vi har arbejdet med farlige materialer i over 35 år og har igennem tiden opbygget særdeles effektive metoder og generelt stor viden om Asbest, som vi gerne deler med dig.

Erik Christensen

ERIK CHRISTENSEN

RING: 22 94 84 25 / MAIL: EC@ECSYS.DK

 

BESTIL ASBEST KURSUS:

01. Skræddersyet til dig

Når du bestiller et kursus hos os, sender vi dig en række analyserende spørgsmål, sådan vi kan skræddersy et Asbest-kursus til præcis jeres behov.

Der kan være forskel på hvilket behov der er, afhængig af den rolle dit firma har i en renoveringsopgave, hvilken viden og erfaring du og dine medarbejdere har i forvejen.

Under kurset vil der blive tid til at besvare spørgsmål til specifikke opgaver som deltagerne har haft eller står over for.

02. Dit og andres ansvar

Alle der arbejder med Asbest har et ansvar i forbindelse med arbejdets udførelse, håndtering, deponering, anmeldelse til myndighederne m.m.

Hvem har ansvar for hvad?

Hvad med forsikringsforhold ved arbejde med farlige stoffer?

Asbestskader er generelt ikke forsikrede? Hvad betyder det?

Vi hjælper dig med præcis viden, så du kender dit ansvar!

03. Hvad er Asbest

Der er en generel viden om, at Asbest er et farligt stof der er anvendt i mere end 100 år, men en præcis viden om hvad stoffet egentlig er og hvor det kommer fra, hvordan det er fremstillet, vil give dig en langt bedre evne til at vurdere hvor der kan gemme sig Asbest-holdige materialer.

Det er overraskende for mange, hvor mange forskellige byggematerialer der er Asbest-holdige. Ud over eternit tagplader, findes det også i puds, terrazzo, vinylfliser, maling, fliser og klinker, klæb m.m.

Kurset giver dig viden om hvad Asbest er og hvor du skal være opmærksom på det.

04. Hvor farligt er Asbest

Asbest er mest kendt fra ”Eternitten” i Aalborg, hvor medarbejderne fik lungekræft af at arbejde med asbest. En tragisk historie, hvor man for sent reagerer på asbestens farlige egenskaber, hovedsagelig fordi man ikke vidste nok om det.

Hvilke sygdomme kan stoffet være årsag til ud over lungekræft?

Hvad er det der i særlig grad gør Asbest til et farligt stof?

Hvor meget skal der til før det er farligt, og hvordan er prognoserne, hvis man rammes?

Få svar på dine spørgsmål og hjælp til at kunne reagere forsvarligt. 

 

05. Gældende regler

Arbejdstilsynet, Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut, BAR-service og Asbestforeningen, har givet omfattende retningslinjer for arbejde med Asbest, men også anvisninger på, hvornår der skal gribes ind f.eks. på en skole, et produktionslokale, kontorer m.m.

Hvad er de hygiejniske grænseværdier (HGV) for luftens indhold af Asbest?

Hvilke velfærdsfaciliteter skal være til stede?

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne. Du kan efterfølgende få et medansvar i erstatning for egen eller andres følgesygdomme, så det er nødvendigt at kende de retningslinjer der gælder for Asbest-arbejde.

Der er forskellige regelsæt at tage hensyn til, alt efter hvilken Asbest-opgave du står over for. Lovmæssigt er der forskel på om du skal nedtage et tag med eternitplader, fjerne en aftrækskanal der indeholder Asbest, og så at skulle nedtage loftplader med Asbest i større eller mindre lokaler, afskrabe vinylfliser og klæb, afslibe maling med Asbest eller lignende.

Personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger skal tilpasses den aktuelle Asbest opgave.

Deponering af affald der indeholder Asbest,  er også underlagt reglerne for deponering af farlige stoffer,  og det er de enkelte kommuner der afgør, hvorvidt de vil være godkendte til at modtage affald med Asbest.

Vi hjælper dig med at blive helt opdateret, så du har nogle helt klare retningslinier og arbejdsprincipper, der imødekommer alle gældende regler.

 

06. Praktisk håndtering af Asbest.

Hvordan håndterer du Asbest korrekt – og hvem må gøre det?

Denne del af kurset fokuserer på hvordan de enkelte opgaver løses –  samtidig med at gældende regler overholdes. I den udstrækning det er muligt, demonstreres arbejdsprocesserne og de værktøjer der er egnede til opgaverne. Bygning af adgangssluser vil være en vigtig del af den praktiske del.

Demonstration af personlige værnemidler evt. dem som dit firma anvender eller påtænker at indkøbe.

Du får del i de processer og praktiske råd vi har opbygget gennem 35 års praktisk erfaring og viden.

07. Vi kommer til dig

Kurset kan afholdes i egne lokale (kantine el. lign.) på din firmaadresse eller et andet sted, som du foretrækker og betaler for.

Vi afholder kurset hvor det passer Jer bedst – og kan tilpasses efter Jeres behov for viden og praktisk håndtering af farlige stoffer.

Kontakt os i dag! Og få en god pris!

Mand med asbest grafik

FÅ EN PRIS PÅ KURSUS

15 + 11 =

SCREENING &

BYGNINGSANALYSE

HVAD ER DET?

FIND STOF-TYPEN

asbest Logo

Kontakt Direktør,

Erik Christensen.